بازگشت

تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نمائید


پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳

پنجشنبه


جمعه ۰۵ مرداد ۱۴۰۳

جمعه


شنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۳

شنبه


یکشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۳

یکشنبه


دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۳

دوشنبه


ﺳﻪشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۳

ﺳﻪشنبه

توجه

لطفا به نکات زیر توجه فرمائید

  • هر یک از پرسنل می توانند در هر هفته یک نوبت برای هر یک اعضا رزرو داشته باشند
  • رزرو همه روزه از طریق همین سایت برای روز بعد قابل انجام است.
  • شما میتوانید غذای آزاد را هم به تعداد دلخواه انتخاب نمایید
  • رستوران مجموعه در روزهای شنبه تعطیل میباشد